Tax Free

TAX FREE NEDİR?
Türkiye de ikamet etmeyen “YABANCI ALICI” lar, yurt içinde aldıkları kişisel eşyalar için eşya tesliminde öde- dikleri kdv yi geri alabilmelerine imkan sağlayan “ VER- GİSİZ” alış veriş uygulamasıdır. “SATICI” , yabancı yolculara kdv siz satış yapabilmesi için kendi vergi dai- resinden izin alarak ve aracı kurum ile sözleşme yapa- rak bu uygulama kapsamında satışları için özel olarak hazırlanmış faturalar ile yabancı yolcuya eşya satış ve teslimi yapabilir. Yolcu ülkesine göre kdv siz ürün almayı amaçlar. Yine aldığı eşya için fatura garanti belgesi, satış sonrası destek ve tax free güvencesi ile marka bir satıcı- dan “güvenli” eşya satın alır. Satıcı “ tax free “ güvencesi ile kararsız yolcuya daha az iskonto ve kdv kadar daha fazla ürün satma imkanı elde eder. TAX FREE uygulama- sı, güven ve vergi avantajı ile yabancı alıcıların “DAHA FAZLA “ eşya almalarını teşvik eden önemli bir araçtır.

Bu uygulama kapsamında yabancı alıcılara satış ve tesli- mi yapılan eşyalar ve bu eşyalar için düzenlemiş “tax free “ fatura- fiş lerini, yolcu ülke çıkında “GÜMRÜK” ofislerin- de, eşya kontrolü ile fatura kayıt ve kontrolünü yaptırır. Satış ve eşya tesliminde yolcu tarafından ödenen kdv çıkışta usulüne göre eşya kontrolü ve fatura kayıt ve tes- cilinden sonra yolcu bu kdv yi geri almaya hak kazanır. Yolcu üzerinde kayıt ve tescil işlemi tamamlanmış satış belgesini “ARACI KURUM” a teslim ederek bu belge üze- rinde yazan kdv yi nakden “GERİ ALABİLİR”.

TAX FREE ÜYE FİRMA AVANTAJLARI NELERDİR ?
TAX FREE uygulaması yapan üye firmalar daha az iskon- to ile daha fazla miktarda kişisel eşya satma imkanı elde edebilir,

Kararsız yolcu, aracı kurum ve tax free uygulamasının sağladığı güven ve garanti algısı ile alım kararı verebilir, yolcunun güven algısını artırın, Vergisiz satış algısı ile yolcu en az kdv rakamı kadar daha fazla eşya almaya yönelir, komşularınıza göre fark yaratın,
Yolcu kdv avantajını elde etmek için asgari satış tutarı kadar eşya alışını yükseltmeye yönelir, fırsatı yakalayın.

Bu uygulamada miktar kısıtlaması olmadan yolcu yanın- da götürebileceği her türlü eşya için kdv iadesine hak ka- zanabilir, vergisiz satış fırsatını yakalayın.
Dünya genelinde seyahat edenler, tax free ile eşyadan önce güven ve garanti satın almaktadırlar, yolcunun gü- ven ihtiyacını görün, markamızın sağladığı güven çatısı korumasından faydalanın.
Yabancı yolcu , tax free logosu ve aracı kurum güveni al- tında marka ve kalite algısı ile kaygısız ve güvenle eşya talep edecektir, fark edilin.

Aracı kurum marka ve güven algısı ve bunu temsil eden izin belgesi, fatura ve diğer bilgilendirme tanıtım ve gör- selleri yolcunun alım kararını olumlu etkiler, marka algı- nızı güçlendirin.
Satıcı başarılı uygulama sonucunda yolcuya iade ettiği kdv yi kendi vergi dairesine beyan ederek, nakden geri alabilir, vergi dairesi ve sgk ya olan borçlarına mahsup edebilir,
nakit akışı ve yönetimini kolaylaştırın.

Satıcı bu uygulama kapsamında satış belgelerini ihra- catçı birliklerine kaydını yaparak ihracat kredisi alabilir, bu satışları ile ihracat taahhütlerini kapatabilir. Teşvik edici düzenlemelerden faydalanın,
Yabancı alıcılara satış izin alan vergi mükellefi, vergi yasalarının sağladığı imkan ve kolaylıklar ile desteklen- mektedir, vergi mevzuatı ve kendi vergi dairenizin yar- dım ve desteklerini öğrenin,
TURKREFUND, tecrübeli kadrosu ile bu uygulama kap- samında, tezgahtar eğitimi, ön kasa işlemleri ve kasiyer eğitimi, ürün satış hazırlıkları ve iş akışı, genel uygula- ma eğitimi, satış sonrası işlemlerde sizlere yardımcı olmaktadır, faydalanın, “ yabancı alıcılara ökc tax free menüsünü üzerinden sa- tış ve teslimlerinizde “FİŞ “ üst limit sınırlaması yoktur, limitleri aşın,”.

Tax free imkanı ile eşya alan yolcularınız, çıkışta “TURK- REFUND” aracı kurum hizmetlerinin misafiridir, refakat, tercüme ve çıkış yardımı alan yolcuya sizin adınıza hiz- met veriyoruz. Çıkışta iyi hizmet alan ve ülkemizden mutlu, memnun ayrılan sizin yolcunuz, sizin memnu- niyetinizdir.

İletişim

Soru ve önerilerinizi bize yazın...

Gönder